Dostępność budynków

Aby uzyskać informację  o zakresie dostępności  obiektów uczelni pobierz plik dostepność budynków UW-plik xls.

Ponieważ w wielu budynkach uniwersyteckich zlokalizowanych jest więcej niż jedna jednostka dydaktyczna lista ułożona jest według adresów budynków.  Informacje o adresach wszystkich jednostek można pozyskać na stronach internetowych jednostek lub na stronie głównej UW w zakładce wydziały i jednostki  http://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wydzialy-i-jednostki/