Dla kandydatów

Kandydaci z niepełnosprawnościami zamierzający ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet Warszawski mogą zwracać się po poradę do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kandydaci mogą wybrać dowolny kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami. Uniwersytet nie wprowadza żadnych ograniczeń w wyborze studiów wynikających ze stanu zdrowia kandydata.

Osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, odpowiednie dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Na stronie Biura ds. Rekrutacji UW  znajdują się wszystkie niezbędne informacje związane z procesem rejestracji na studia. Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów UW

Uniwersytet Warszawski nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób z niepełnosprawnościami. Kandydat może wnioskować o dostosowanie formy egzaminu do  jego potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej. W celu uzyskania zmiany formy egzaminu należy złożyć  w BON Wniosek o dostosowanie egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia (załącznik nr 5 do uchwały nr 578 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 24 czerwca 2020 r.).