Kandydaci z niepełnosprawnościami zamierzający ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet Warszawski mogą zwracać się po poradę do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kandydaci mogą wybrać dowolny kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami. Uniwersytet nie wprowadza żadnych ograniczeń w wyborze studiów wynikających ze stanu zdrowia kandydata.

Wszyscy kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, odpowiednie dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Na stronie Biura ds. Rekrutacji UW  znajdują się niezbędne informacje związane z procesem rejestracji na studia. Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone są na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów UW

Uniwersytet Warszawski nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób z niepełnosprawnościami. Kandydat może wnioskować o dostosowanie formy egzaminu do  jego potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej. W celu uzyskania zmiany formy egzaminu należy złożyć  w BON Wniosek o dostosowanie egzaminu wstępnego dla kandydatów na studia

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem o studiowaniu z niepełnosprawnościami.  Tekst zawiera praktyczne porady oraz sygnalizuje, co warto przemyśleć przed podjęciem studiów.

Kandydaci dowiedzą się z niego:

  • na co zwrócić uwagę przy wyborze studiów i kampusu
  • jakie formy wsparcia im przysługują i jak się o nie ubiegać (stypendia, asystenci, sprzęt)
  • na czym polega wyrównanie szans edukacyjnych (m.in. podczas rekrutacji czy sesji egzaminacyjnych)
  • jak studenci z niepełnosprawnościami mogą wykazać inicjatywę i aktywnie uczestniczyć w zwiększaniu dostępności uczelni

Link do poradnika dla Studentów z niepełnosprawnościami