Dostosowanie zaliczeń i egzaminów

Decyzję o przyznaniu poszczególnych rozwiązań dotyczących dostosowania zaliczeń i egzaminów do potrzeb danego studenta podejmuje Kierownik Jednostki Dydaktycznej w ramach indywidualnej organizacji studiów. Wśród zmian mogą znaleźć się między innymi:

  • wydłużenie czasu trwania zaliczenia/egzaminu o 25 lub 50% (adekwatnie do charakteru trudności zdrowotnych),
  • zamiana formy zaliczenia/egzaminu ze standardowej na dobraną indywidualnie w sytuacji, gdy stan zdrowia uniemożliwia studentowi prezentację wiedzy w standardowych warunkach,
  • przygotowanie arkusza egzaminacyjnego w formie alternatywnej,
  • zapewnienie sprzętu adaptacyjnego podczas zaliczenia/egzaminu,
  • zapewnienie wsparcia tłumacza polskiego języka migowego.

Jeśli sytuacja zdrowotna wymaga wprowadzenia dostosowań, prosimy o umówienie się na konsultację z jedną z konsultantek z Działu Studenckiego, w celu omówienia indywidualnych potrzeb i dobrania odpowiednich rozwiązań.

Wnioskowanie o dostosowanie zaliczeń i egzaminów

Po uzyskaniu zgody Kierownika Jednostki Dydaktycznej na zastosowanie rozwiązań indywidualnych podczas zaliczeń i egzaminów konieczne jest wypełnienie internetowego wniosku o dostosowanie egzaminu/zaliczeniaco najmniej na 7 dni przed datą zaliczenia/egzaminu. Następnie konsultantka prowadząca będzie mogła zadbać o przygotowanie niezbędnych pomocy technologicznych/adaptacji arkusza oraz skontaktować się z prowadzącym zajęcia/egzaminatorem. Warto kontaktować się od razu po uzyskaniu danych dotyczących poszczególnych zaliczeń i egzaminów, dzięki czemu unikniemy kumulacji zgłoszeń.

Dokument bazowy: zarządzenie nr 170 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 13 sierpnia 2020 roku.

Drodzy studenci, pamiętajcie, że w razie jakichkolwiek wątpliwości, macie prawo stawiać pytania i uzyskiwać odpowiedzi. Nie wahajcie się skontaktować się z BON.