Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Zasadami składania wniosków on-line – otwiera nowe okno..

  Wypełnienie poniższego formularza nie oznacza automatycznego dostępu do pokoju wyciszeń.

  Po wysłaniu otrzymasz na swój adres e-mail zgodę na korzystanie z pokoju wyciszeń oraz niezbędne informacje.

  UWAGA. Pola oznaczone symbolem gwiazdki (*) są wymagane.

  Zgłoszenie chęci korzystania z pokoju wyciszeń

  Proszę podać dane osoby, która chce korzystać z pokoju wyciszeń w budynku Neofilologii, ul. Dobra 55


  • WAŻNE! W formularzu podaj swój uniwersytecki
   adres e-mail zarejestrowany w systemie USOSweb

  Uwaga. Przycisk wysłania formularza nie będzie aktywny, jeśli nie zapoznasz się i nie zaakceptujesz regulaminu.

  REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOJU WYCISZEŃ w budynku Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

  Pokój wyciszeń jest dedykowany osobom doświadczającym nadwrażliwości sensorycznej, trudności z poradzeniem sobie ze zbyt dużą ilością bodźców, w szczególności osobom ze spektrum autyzmu. Pokój służy możliwości wyciszenia i czasowego odreagowania napięć.

  ZASADY OGÓLNE

  • Z pokoju wyciszeń można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00.
  • W pokoju może przebywać jedna osoba w jednym czasie.
  • Skorzystanie z pomieszczenia jest możliwe po zgłoszeniu do BON i zaakceptowaniu postanowień niniejszego regulaminu.
  • Zgłoszenie do BON potrzeby skorzystania z pokoju wyciszeń wraz z uzasadnieniem może być dokonane za pomocą maila, przesłanego na adres. bon@uw.edu.pl lub osobiście w biurze BON.
  • BON dokonuje weryfikacji zgłoszenia – osoby, których zgłoszenia zostaną zaakceptowane, otrzymają pisemne potwierdzenie oraz będą uprawnione do pobierania klucza do pomieszczenia.
  • Klucz do pokoju wyciszeń można pobierać w szatni na poziomie -1.
  • Pobranie klucza wymaga każdorazowego wpisania do dedykowanego zeszytu w szatni godziny pobrania klucza oraz jego zwrotu.

  PRZEPISY PORZĄDKOWE

  Korzystający zobowiązani są do:

  • utrzymania porządku i czystości;
  • poszanowania wyposażenia pokoju;
  • zgłoszenia osobiście do sekretariatu BON lub mailowo na adres bon@uw.edu.pl wszelkich nieprawidłowości np. uszkodzeń;
  • zamykania i odnoszenia klucza do pokoju do szatni (poziom -1) każdorazowo po zakończeniu korzystania z pomieszczenia.

  Korzystającym zabrania się:

  • wnoszenia i spożywania alkoholu oraz innych używek;
  • palenia papierosów (w tym papierosów elektronicznych);
  • spożywania jedzenia w pomieszczeniu;
  • korzystania z przedmiotów niezgodnie z ich przeznaczeniem;
  • wynoszenia wyposażenia;
  • zamykania się na klucz w pokoju;
  • wykonania kopii klucza, jego zniszczenia lub wynoszenia poza budynek;
  • udostępniania klucza lub pokoju innym osobom.

  Z czego można korzystać:

  • można podłączyć własnego laptopa;
  • można korzystać z koców obciążeniowych, słuchawek wyciszających, gier, kredek i pozostałego wyposażenia pokoju
  • można regulować natężenie oświetlenia, korzystać z lampek, opuszczać rolety (przyciski znajdują się na ścianie przy wejściu).

  SKARGI I WNIOSKI

  Wszelkie pytania, wnioski i wątpliwości w zakresie korzystania z pokoju prosimy zgłaszać mailowo na adres bon@uw.edu.pl lub osobiście w siedzibie BON na parterze budynku Neofilologii przy ul. Dobrej 55, pok. 00.070, od  poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

  Pokój wyciszeń powstał w ramach realizacji projektu Uniwersytet dla wszystkich – level up współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.