Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Zasadami składania wniosków on-line – otwiera nowe okno..

  Wniosek przeznaczony dla studentów lub pracowników ubiegających się o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego lub oprogramowania z Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW

  Po wysłaniu otrzymasz także kopię swojego formularza w formacie PDF

  UWAGA. Pola oznaczone symbolem gwiazdki (*) są wymagane.

  Dane osobowe
  • Zaznacz, jeśli nie masz numeru PESEL

  • Adres kontaktowy

  • WAŻNE! W formularzu podaj swój adres e-mail zarejestrowany w systemie USOSweb.


  • Tylko cyfry, pracownicy pozostawiają "0"

  Poziom kształceniawymagane (proszę zaznaczyć właściwy rodzaj studiów):

  Forma studiówwymagane

  Informacje dotyczące stanu zdrowia
  • Orzeczony stopień niepełnosprawności wymagane
   proszę zaznaczyć właściwy stopień niepełnosprawności orzeczony przez komisję lekarską

  Informacje dotyczące wypożyczanego sprzętu / oprogramowania

  • Maksymalnie 1000 znaków. Proszę wpisać rodzaj i nazwę sprzętu, który chcielibyście Państwo wypożyczyć. Wpisano 0 znaków.  • Maksymalnie 1000 znaków. proszę szczegółowo opisać przeznaczenie sprzętu i sposób jego wykorzystania; np.: do pisania pracy magisterskiej - będzie używany głównie w domu lub: zbieram materiały do pracy magisterskiej – potrzebuję sprzętu w bibliotece Wpisano 0 znaków.

  • Czy posiada Pan / Pani: wymagane

  • Czy potrzebuje Pan/Pani szkolenia przed wypożyczeniem sprzętu?wymagane
   Jeśli TAK, to w jakim zakresie?


  • Maksymalnie 1000 znaków. Proszę wpisać wszystkie dodatkowe uwagi, które mogą mieć wpływ na przyznanie Panu / Pani sprzętu. Wpisano 0 znaków.

  Potwierdzenie wysłania formularza i wymagane zgody

  Uwaga. Przycisk wysłania formularza nie będzie aktywny, jeśli nie zaznaczysz powyższych zgód.