Pracownicy UW z niepełnosprawnościami mogą korzystać z większości usług dostępnych w BON, takich jak m.in.: wsparcie asystenta w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, przygotowywanie materiałów w formach alternatywnych; nagrywanie / skanowanie książek i materiałów dydaktycznych, wydruki w brajlu, wydruki w powiększeniu, korzystanie z komputerowych stanowisk pracy, sprzętu wspomagającego oraz wypożyczalni elektronicznego sprzętu przenośnego. Szczegółowe informacje o poszczególnych usługach dostępne są w dziale Usługi.

Chcąc skorzystać z jakiejkolwiek formy wsparcia BON, należy zarejestrować się w naszym Biurze, gdzie następnie na podstawie rozmowy oraz przedstawionej dokumentacji zostanie dobrane najodpowiedniejsze rozwiązanie.

Z tytułu orzeczonej niepełnosprawności pracownicy są uprawnieni do otrzymywania dodatku specjalnego. Jego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia niepełnosprawności. Aby otrzymać dodatek, należy zarejestrować się w BON oraz przedstawić oryginał orzeczenia o stopniu posiadanej niepełnosprawności. Zgłoszenia do wypłaty są przekazywane 10. dnia każdego miesiąca. Pracownik z niepełnosprawnością winien zgłosić się z oryginałem orzeczenia do Biura Spraw Pracowniczych UW. Jest to niezbędne do poświadczenia m.in. prawa do 7h dnia pracy, prawa do dodatkowego 10-dniowego urlopu czy do 21-dniowego urlopu na cele rehabilitacyjne.

Podstawa prawna powyższych działań to:

Załącznik nr 5 do Regulaminu Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim – plik PDF

Regulamin Wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim – plik PDF