Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami organizuje i koordynuje szereg usług mających na celu zapewnienie dostępności w procesie rekrutacji, studiowania i realizacji badań naukowych. Szczegółowe informacje o naszych działaniach:

Adaptacja materiałów
Asystenci
Biblioteka ABC
Centrum Komputerowe
Dostępność budynków
Konsultacje psychiatryczne
Centrum Pomocy Psychologicznej UW
Konsultacje sprzętowe / szkolenia
Tłumacze PJM
Transport uniwersytecki
Wypożyczalnia sprzętu
Typhlos – Lista dyskusyjna osób niewidomych i słabowidzących
Tutoring dla studentów ze spektrum autyzmu