Poniżej zamieszczamy katalog najczęściej świadczonych przez BON form wsparcia w podziale wynikającym z potrzeb poszczególnych grup. Katalog nie wyczerpuje wszystkich stosowanych rozwiązań, proponowane wsparcie jest wynikiem indywidualnej diagnozy funkcjonalnych następstw sytuacji zdrowotnej studenta osadzonej w kontekście realizowanych kursów.

Studenci z niesprawnością narządu ruchu

 • dostosowanie form egzaminów do potrzeb studenta;
 • organizacja zajęć w przestrzeni dostosowanej architektonicznie;
 • wsparcie asystentów;
 • dostosowane architektonicznie miejsca w domach studenckich;
 • możliwość przejazdów dostosowanymi busami uniwersyteckimi z miejsca zajęć dydaktycznych do miejsca zamieszkania;
 • wsparcie w korzystaniu z bibliotek;
 • możliwość wypożyczania przenośnego sprzętu komputerowego i elektronicznego.

 Studenci niewidomi i słabowidzący

 • dostosowanie form  egzaminów do potrzeb studenta;
 • nauka orientacji przestrzennej w zakresie związanym ze studiami;
 • możliwość wypożyczania przenośnego sprzętu komputerowego i elektronicznego;
 • adaptacja materiałów dydaktycznych;
 • dostęp do zbioru dostępnych materiałów akademickich – biblioteki ABC www.abc.uw.edu.pl.

Studenci g/Głusi

 • wsparcie tłumaczy Polskiego Języka Migowego podczas zajęć;
 • dostosowanie form egzaminów do potrzeb studenta;
 • dodatkowe, indywidualne zajęcia uzupełniające lektoraty z języków obcych, w tym możliwość wyboru lektoratu z języka polskiego jako obcego;
 • możliwość zdalnego korzystania z tłumaczenia w kontaktach z administracją uczelni w ramach stałego dyżuru tłumacza.

Studenci słabosłyszący

 • wypożyczanie sprzętu, w tym specjalistycznych systemów wspomagających słyszenie;
 • wsparcie asystenta notującego podczas zajęć;
 • możliwość dostosowania form egzaminów;
 • dodatkowe, indywidualne zajęcia uzupełniające lektoraty z języków obcych.

Studenci z trudnościami z obszaru zdrowia psychicznego

 • dostosowanie form uczestnictwa w zajęciach oraz form egzaminów;
 • indywidualne rozwiązania uwzględniające rodzaj i dynamikę choroby oraz aktualną kondycję studenta;

 Studenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się np. z dysleksją

 •  dostosowanie formy egzaminów do potrzeb studenta z uwzględnieniem rozwiązań technologicznych;
 • możliwość dostosowania form egzaminów, w tym egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego.