Informacje ogólne o Akademikach

Komisja kwaterunkowa BON dostaje do dyspozycji 66 miejsc dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową:

  • Dom Studenta nr 1 przy ul. Żwirki i Wigury 97/99 – 10 miejsc,
  • Dom Studenta nr 2 przy ul. Żwirki i Wigury 95/97 – 10 miejsc,
  • Dom Studenta nr 4 przy ul. L. Zamenhofa 10a – 30 miejsc,
  • Dom Studenta nr 6 przy ul. Radomskiej 11 – 16 miejsc.

DS nr 4 przy ul. Zamenhofa jest jednym z najnowocześniejszych akademików w Polsce. W 2009 roku budynek został nagrodzony przez Stowarzyszenie Integracja i Urząd Miasta Warszawy w konkursie „Warszawa bez barier” za dostosowania dla osób  z niepełnosprawnościami.

Uniwersytet Warszawski nie zapewnia pomocy w czynnościach życia codziennego.

Informacje dotyczące spraw związanych z zakwaterowaniem w Domach Studenckich UW znajdują się w Regulaminie Domów Studenckich (plik PDF)

Wnioskowanie o zakwaterowanie

Wniosek o miejsce w Domu Studenta jest uruchamiany w systemie USOS przez Biuro ds. Pomocy Materialnej UW. Są dostępne dwie pule:

  • ogólna (dedykowana wszystkim studentom UW),
  • Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami (dedykowana studentom z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi).

Studenci proszeni są o wybór jednej z nich, a następnie o procedowanie wnioskowania w systemie USOS.

W przypadku wyboru puli BON zachęcamy do składania załączników w postaci dokumentacji medycznej za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres bon@uw.edu.pl. Warto pamiętać, że każdy Student UW jest zobowiązany korzystać z adresu e-mail na domenie uniwersyteckiej.

Kryteria pozwalające na zakwaterowanie z puli BON

Najważniejszym kryterium wnioskowania o miejsce dostosowane jest sytuacja zdrowotna danego Studenta, dlatego poza oświadczeniem dochodowym i wnioskiem w USOS, kluczowym elementem, który należy przedstawić dla Komisji Kwaterunkowej BON, jest dokumentacja medyczna, zawierająca funkcjonalny opis trudności zdrowotnych i związane z nią wskazania dotyczące potrzeb mieszkaniowych (dostosowania pokoju). Wymagana jest także rejestracja w BON  (dla osób, które dotychczas tego nie zrobiły).

Oświadczenie o dochodach będzie akceptowane w USOS przez pracownika BON jedynie na potrzeby wnioskowania o akademik z puli BON. Nie oznacza to automatycznie, że dokument został wypełniony poprawnie i w przypadku Studentów, którzy będą wnioskowali o stypendium socjalne, może okazać się konieczne uzupełnienie dokumentacji/poprawienie oświadczenia w systemie USOS.

Bardzo ważne jest, by we wniosku umotywować potrzebę skorzystania z pokoju dostosowanego. Ma to szczególne znaczenie dla Komisji Kwaterunkowej, gdyż pozwala podjąć decyzje adekwatne do potrzeb Studentów. W przypadku wnioskowania o pokój dwuosobowy kolejny raz warto wskazać chęć zamieszkania z tą samą osobą w kolejnym roku akademickim.

Terminy składania wniosków

Wnioski Studentów posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którzy chcieliby zamieszkać w tym samym akademiku i pokoju w kolejnym roku akademickim, zostaną rozpatrzone w terminie do 16 sierpnia – w przypadku złożenia kompletnego wniosku i wymaganych dokumentów w terminie do 20 lipca. Dla pozostałych Studentów i Studentów rozpoczynających studia na UW termin rozpatrzenia wniosków przypadnie 31 sierpnia – w przypadku złożenia kompletnego wniosku i wymaganych dokumentów w terminie do 20 sierpnia. Przypominamy, że Studenci pierwszego roku na złożenie wniosku i kompletu dokumentów mają 10 dni od dnia uzyskania dostępu do systemu USOS.

W przypadku rekrutacji uzupełniających BON nie jest w stanie zagwarantować miejsca dostosowanego. Zachęcamy wówczas do skorzystania z miejsca z puli ogólnej oraz wpisania się na listę rezerwową osób oczekujących na miejsce z puli BON (nadal obowiązuje rejestracja w BON oraz złożenie dokumentacji medycznej). Wyjątek stanowią Studenci z niepełnosprawnością ruchową, z uwagi na niską dostępność na rynku dostosowanych lokali na wynajem.

Kontakt w sprawie zakwaterowania

Sprawy związane z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami lub chorobami przewlekłymi w DS UW prowadzi p. Patrycja Klimczak,  tel. 22 55 24 221.