Zgodnie z wymogami Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych - plik pdf, podmioty publiczne zostały zobowiązane do umieszczenia na swoich stronach lub serwisach internetowych informacji o dostępności architektonicznej budynków, w których się mieszczą. W związku z tym prosimy o zgłoszenie do BON informacji opisujących dostępność architektoniczną administrowanych przez Państwa budynków.

Każdy budynek powinien zostać zgłoszony oddzielnie.

Wymagane informacje proszę podać zgodnie ze stanem faktycznym oraz Państwa wiedzą. Informacje te będą w przyszłości weryfikowane poprzez przeprowadzenie audytów dostępności, o czym będziemy informować.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Pytania i Odpowiedzi, dodatkowe wątpliwości można zgłaszać do Jacka Rymkiewicza, j.rymkiewicz@uw.edu.pl

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu dla osób niepełnosprawnych

Należy podać opis dostępności wejścia do budynku dla osób z niepełnosprawnościami, uwzględniając: obecność progów, stopni oraz podjazdów czy pochylni; szerokości drzwi wejściowych; ich automatycznego lub ręcznego otwierania; możliwości i sposobie wezwania pomocy.

Należy podać opis dostępności dla os. z niep. wnętrza budynku: korytarze płaskie lub z barierami np. stopniami, dostępność wind; obecności podnośników i procedur ich użycia; szerokości przejść, w szczególności mniejszych niż 90 cm; wymiarów kabin wind i podnośników (jeśli węższe niż 90 cm); szerokości wejść do sal; wyższym umieszczeniu uchwytów i klamek (powyżej 110 cm); i inne cechy wnętrza mogące mieć wpływ na ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

Czy budynek posiada portiernię, szatnię, dyżurkę ochrony lub inne miejsce, w którym na stałe dostępna jest osoba mogąca udzielić pomocy lub informacji?

Proszę opisać m.in. dostępność lub ich brak podpisów brajlowskich dla sal, dostępność informacji głosowych lub dźwiękowych w windach; wyposażenie w pętle indukcyjne sal, sekretariatów, portierni, itp.

Informacje dodatkowe

Poniższe informacje mają charakter dodatkowy, ułatwiający ew. kontakt z BON w sprawach związanych z dostępnością architektoniczną siedziby podmiotu dla osób niepełnosprawnych.