Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami jest dla Ciebie, jeśli:

 • Doświadczasz udokumentowanych skutków niepełnosprawności lub przewlekłych problemów zdrowotnych (nie musisz posiadać formalnego statusu osoby niepełnosprawnej!);
 • Doświadczasz przejściowych problemów zdrowotnych, których skutki sprawiają jednak, że barierą stają się dla Ciebie standardowe regulacje procesu studiowania np. limit dopuszczalnych nieobecności, konieczność odręcznego notowania, termin sesji;
 • Twoje problemy zdrowotne wywierają istotny wpływ na efektywność uczenia się lub na podejmowanie różnych rodzajów aktywności ważnych dla Twojego sprawnego funkcjonowania na studiach;
 • Korzystając ze swojego prawa do ochrony informacji wrażliwych, chciałbyś złożyć szczegółową dokumentację medyczną w BON i uzyskać pisemne podsumowanie kluczowych zawartych w niej wniosków na potrzeby innych starań na uczelni niż dostosowania procesu studiowania, w których pośredniczy BON (np. na potrzeby starań o stypendium czy zapomogę);
 • Jesteś gotowy wprowadzać zmiany w swoich dotychczasowych strategiach uczenia się i rozwiązywania napotykanych problemów;
 • Chcesz skorzystać z indywidualnych rozwiązań mających na celu wyrównanie Twoich szans na studiach;
 • Liczysz się z tym, że efektywność wsparcia, z jakiego skorzystasz, może wymagać od Ciebie współpracy (np. zgłaszania zmian w zakresie stanu zdrowia i wynikających z tego potrzeb), zaangażowania i cierpliwości (np. w związku z tym, że podjęcie ustaleń pomiędzy jednostkami Uniwersytetu może wymagać czasu);
 • Liczysz się z możliwością przeżycia frustracji w konfrontacji z ograniczeniami możliwego wsparcia lub – w uzasadnionych przypadkach – z jego odmową;
 • Zgadzasz się z nami, że nieodłącznym aspektem chronienia praw studenta jest poszanowanie jego prawa do standardowego poziomu wymagań merytorycznych oraz do adekwatnej oceny umiejętności  (trzymamy się zasady, że proponowane wsparcie nie może prowadzić do obniżenia poziomu wymagań akademickich);
 • Jesteś gotów zaakceptować to, że niezależnie od okoliczności zdrowotnych wyjaśniających określone ograniczenia lub niemożność w zakresie pewnych aktywności, dla zaliczenia określonego kursu/kierunku konieczne jest – niezależnie od indywidualnych technik i czasu dojścia do tego celu – osiągnięcie określonych elementów wiedzy i umiejętności sformułowanych przez prowadzącego kurs w syllabusie lub przez władze jednostki w tzw. sylwetce absolwenta danego kierunku;
 • Twoje poczucie bycia studentem jest przynajmniej równie silne jak poczucie bycia osobą doświadczającą określonych konsekwencji stanu zdrowia lub jesteś zmotywowany do podjęcia zmian zmierzających w tym kierunku (zależy nam, by wspierać Cię w tym, aby tożsamość osoby chorej, niepełnosprawnej czy tożsamość pacjenta nie dominowała nad tożsamością, którą masz szansę cieszyć się jako student);
 • Jesteś gotowy zaakceptować zasadę racjonalności dostosowań tzn. zasadę sięgania po rozwiązania racjonalne ekonomiczne, skuteczne i wystarczające dla wyrównania Twoich szans na studiach w stosunku do Twojej grupy odniesienia, bez nakładania nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia  na Uniwersytet (jest to zgodne z zapisami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych);
 • Odpowiada Ci to, że szanując autonomię studenta, zawsze będziemy działać w odpowiedzi na Twój formalny wniosek o zmiany formy studiowania lub inne rozwiązania wspierające.

Zapoznajcie się z zespołem konsultantek Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Podstawowe informacje o Biurze przedstawiają nasze Konsultantki:

 • Aleksandra Rosochacka
 • Patrycja Klimczak
 • Agnieszka Bysko

(Aleksandra Rosochacka)
Dzień dobry. Jesteśmy pracowniczkami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanego BON. Witamy Państwa serdecznie w społeczności akademickiej! Jesteśmy konsultantkami do spraw studenckich. Nazywam się Aleksandra Rosochacka,

(Agnieszka Bysko)
Agnieszka Bysko,

(Patrycja Klimczak)
Patrycja Klimczak

(Agnieszka Bysko)
Do naszego Biura zapraszamy zarówno tych z Państwa, którzy doświadczają konsekwencji swojej niepełnosprawności, jak również tych z Państwa, którzy doświadczą, lub doświadczają już jakichś długotrwałych konsekwencji choroby przewlekłej. To nie musi być niepełnosprawność udokumentowana orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

(Patrycja Klimczak)
Jeżeli na wcześniejszych etapach edukacyjnych korzystaliście Państwo z różnego rodzaju dostosowań, zapraszamy do nas i spróbujemy wdrożyć je na gruncie akademickim.

(Agnieszka Bysko)
Wśród rozwiązań, czy form wsparcia, które oferujemy, są zarówno takie, można powiedzieć, “twarde” rozwiązania, jak usługi transportowe, czy usługi tłumacza polskiego języka migowego, ale też dużo bardziej “miękkie”, subtelne jak zmiany organizacyjne, zmiany dotyczące harmonogramu zaliczeń, czy ich formy.

(Patrycja Klimczak)
To, co jest ogromie ważne, to w kontakcie z nami, możecie Państwo zawsze liczyć na poufność wszystkich informacji, które nam przekazujecie. Natomiast informacje na temat wdrożonych rozwiązań są przesyłane na Wydział.

(Agnieszka Bysko)

TWsparcie, jakie oferujemy, zawsze jest indywidualną odpowiedzią na aktualną sytuację zdrowotną studenta. To, czego nam nie wolno i czego nie robimy w trakcie dostosowania Państwa studiów, to obniżenie poziomu wymagań merytorycznych. Naszym celem jest, żeby Państwo mogli się uczyć i prezentować posiadaną wiedzę na miarę możliwości, jakie wynikają z aktualnej sytuacji zdrowotnej, tak, by ta sytuacja nie stanowiła barier i nie uniemożliwiała nabywania i prezentowania wiedzy.

(Aleksandra Rosochacka)

Jeśli więc napotkacie jakiekolwiek bariery w trakcie swojej edukacji związane z sytuacją zdrowotną, gorąco zachęcamy do bieżącego, natychmiastowego zgłaszania takich sytuacji do BON. Będziemy starali się dobrać jakieś rozwiązanie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w formie mailowej, lub telefonicznej w obecnej sytuacji.Please, contact us via e-mail or phone, according to pandemic

(Consultants together)
Zapraszamy do BON.