Przed wypełnieniem formularza zapoznaj się z Zasadami składania wniosków on-line – otwiera nowe okno..

  Wypełnij formularz rejestracyjny - zostanie on przesłany do Konsultantek BON.

  Po wysłaniu możesz także pobrać kopię swojego formularza w formacie PDF

  UWAGA. Pola oznaczone symbolem gwiazdki (*) są wymagane.

  Dane osobowe
  • Zaznacz, jeśli nie masz numeru PESEL


  • WAŻNE! W formularzu podaj swój adres e-mail zarejestrowany w systemie USOSweb

  Informacje dotyczące miejsca pracy
  Informacje dotyczące stanu zdrowia
  • Stopień niepełnosprawnościwymagane
   Proszę zaznaczyć właściwy stopień niepełnosprawności orzeczony przez komisję lekarską. UWAGA. Jeśli składasz wniosek, aby uzyskać dodatek z tytułu niepełnosprawności, koniecznie podaj orzeczony stopień, oraz załącz skan orzeczenia. Więcej informacji o dodatku specjalnym.

  • Schorzenia specjalne wyjaśnienie
   proszę zaznaczyć właściwe, o ile dotyczy


  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

   od  do 


  • Maksymalnie 1000 znaków. Proszę wymienić dokumenty, jakie udostępnia Pan/Pani pracownikowi BON Wpisano 0 znaków.  • Maksymalnie 1000 znaków. proszę krótko scharakteryzować oczekiwaną pomoc od pracowników BON
   Uwaga! Opisane w tym polu potrzeby traktujemy wyłącznie informacyjnie. Jeśli chcesz skorzystać z konkretnej formy wsparcia, lub wypożyczyć sprzęt wypełnij po dokonaniu rejestracji odpowiedni wniosek.Otwiera nowe okno
   Wpisano 0 znaków.


  Potwierdzenie rejestracji w BON
   1. skróconego dnia pracy (tj. 7 godzin dziennie przy pełnym etacie);

   2. zwiększonego o 10 dni wymiaru urlopu wypoczynkowego (tj. łącznie 36 dni rocznie przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, z wyjątkiem sytuacji, w których z innego tytułu przysługuje wymiar urlopu wyższy niż 26 dni).

   Ze względu na uzyskanie powyższych praw, informacja o orzeczonym stopniu niepełnosprawności zostanie przekazana przez pracowników Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami do Biura Spraw Pracowniczych.

  Uwaga. Przycisk wysłania formularza nie będzie aktywny, jeśli nie zaznaczysz powyższych zgód.


  Schorzenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz. U. z 1998 r. Nr 124, poz. 820).