Tłumacze PJM

W sytuacjach, w których głuchy lub słabosłyszący student / pracownik UW potrzebuje tłumaczenia zajęć dydaktycznych na Polski Język Migowy Uniwersytet zatrudnia tłumaczy, którzy pośredniczą w komunikacji między studentem, a prowadzącym zajęcia.

W celu uzyskania wsparcia tłumacza należy złożyć wniosek o przyznanie takiej usługi, który jest dostępny na stronie zarówno w dziale dla studentów jak i dla pracowników w zakładce wnioski.

Pracownicy BON zajmują się formalną organizacją wsparcia. Tłumacz może rozpocząć pracę tylko po dopełnieniu formalności i podpisaniu umowy w siedzibie Biura.