Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC) prowadzi stały nabór dla osób w wieku od 15 do 75 lat. Aby działać na rzecz osób niewidomych i słabowidzących wystarczą: podstawowa znajomość dowolnego programu edycji tekstu, trochę wolnego czasu i nieco zaangażowania.

Od kandydatów oczekujemy:

 • chęci do pracy pro publico bono
 • podstawowej znajomości programów edytorskich (np. Microsoft Word, Apache OpenOffice Writer itp. – nie musisz znać technik ani teorii przetwarzania znaków – OCR (od ang. optical character recognition) – wystarczy znajomość podstawowych narzędzi edycji tekstu),
 • dokładności – przede wszystkim podczas wykonywania korekty rozpoznanego tekstu,
 • deklaracji obecności na stanowisku pracy minimum 3,0 godziny w tygodniu – jednorazowo lub w rozbiciu minimum 2 razy po 1,5 godziny (ramy czasowe na realizację wolontariatu: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 22:00 i/lub w soboty w godzinach 9:00 – 21:00 i/lub w niedziele w godzinach 15:00 – 21:00, w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW) przy ul. Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa),
 • podpisania porozumienia – deklaracji wolontariusza (wzór nadany przez UW) – plik PDF na okres minimum 5 miesięcy (poszukujemy wolontariuszy zdecydowanych do pracy w dłuższym okresie czasu) lub podpisania programu/umowy dt. zasad realizacji praktyk – ustalanego indywidualnie z sekretariatem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych (tel. 22 55 24 222, email: bon@uw.edu.pl),
 • odbycia stacjonarnego, jednorazowego szkolenia, trwającego 4,0 godziny (składającego się z: części teoretycznej z przerwą (2,5 godz.) i części praktycznej (1,5 godz.)), umawianego indywidualnie (mailowo: biblioteka.bon@uw.edu.pl). Szkolenie odbywa się w BUW, w godzinach od 8:00 do 17:00, od poniedziałku do piątku.

Osobom wspierającym ABC zapewniamy:

 • zaświadczenie o odbytych praktykach lub odbytym wolontariacie (w zależności od charakteru zawartego z nami porozumienia)
 • szkolenia w zakresie technik przetwarzania materiałów drukowanych do postaci cyfrowej (OCR)
 • pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów
 • ubezpieczenie NNW (wynikające z ww. porozumienia)
 • brak presji czasu – nasza korekta jest kilkuetapowa (wspieramy się wzajemnie!)
 • docenienie każdego podjętego wysiłku na rzecz osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
 • dostęp do szybkiego skanera A3 i nielimitowanego szybkiego internetu na terenie BUW (poza godzinami pracy innych wolontariuszy)

Skontaktuj się z nami:

Akademicka Biblioteka Cyfrowa
tel.: 22 55 25 383
tel.: 22 55 25 550
e-mail: biblioteka.bon@uw.edu.pl
lub osobiście: w BUW, przy stanowisku informacyjnym ABC – obok sali 264 (poziom II), w godzinach 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku