Aby włączyć się w te działania nie trzeba żadnych specjalnych umiejętności ani wiedzy. Wystarczą podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem. Zapewniamy niezbędne szkolenie i wsparcie. Oferujemy także zaświadczenia o odbytych praktykach studenckich lub odbytym wolontariacie.

Praca w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej to możliwość wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz nabycia umiejętności z zakresu digitalizacji materiałów papierowych oraz tworzenia dostępnych treści.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z nami:

Akademicka Biblioteka Cyfrowa
e-mail:biblioteka.bon@uw.edu.pl
tel. (22) 55 25 383