Aktualności

Nowa edycja Stypendium im. Anny Bornus dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową

Stypendium stanowi dar Rodziny Anny Bornus – studiującej na UW w latach 2010-2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej w dniu 6 stycznia 2013 roku. Rodzina Państwa Bornusów ufundowała wsparcie stypendialne, począwszy od roku akademickiego 2013/14.

Stypendium ma na celu dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta  osobistego dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową. W szczególności, celem jest dofinansowanie pomocy asystenta w czynnościach życia codziennego,

Czytaj Więcej o Nowa edycja Stypendium im. Anny Bornus dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową

Wytyczne w sprawie składania wniosków o stypendium specjalne

Z uwagi na zmianę sposobu aplikowania o stypendia, termin rejestracji wniosków został przesunięty. Poniżej zamieszczamy bieżącą informację w tej sprawie https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wnioski/index

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi będzie można rejestrować będzie można rejestrować w USOSweb (najprawdopodobniej) od 9 października 2019 r. (wieczorem, po popołudniowej aktualizacji USOSweb) Terminy na złożenie wniosków,

Czytaj Więcej o Wytyczne w sprawie składania wniosków o stypendium specjalne