Aktualności

Wytyczne w sprawie składania wniosków o stypendium specjalne

Z uwagi na zmianę sposobu aplikowania o stypendia, termin rejestracji wniosków został przesunięty. Poniżej zamieszczamy bieżącą informację w tej sprawie https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/wnioski/index

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora oraz zapomogi będzie można rejestrować będzie można rejestrować w USOSweb (najprawdopodobniej) od 9 października 2019 r. (wieczorem, po popołudniowej aktualizacji USOSweb) Terminy na złożenie wniosków,

Czytaj Więcej o Wytyczne w sprawie składania wniosków o stypendium specjalne