Zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w moim badaniu. Link do kwestionariusza poniżej.

Badanie dotyczące czynników mających związek z zachowaniami prospołecznymi

Zuzanna Pikus, z.pikus@student.uw.edu.pl