Jest to inicjatywa, która polega na rozwiązaniu jednego z najbardziej istotnych problemów, tj. braku mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Celem programu jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością.

Pełna informacja o programie na stronach PFRON.