Godziny pracy Akademickiej Biblioteki Cyfrowej

Stanowisko Akademickiej Biblioteki Cyfrowej w budynku BUW jest czynne w następujących godzinach:

  • wtorek: 9:00 – 15:00
  • czwartek: 9:00 – 15:00

W pozostałe dni możliwe jest uzyskanie wsparcia pracownika przy stanowisku ABC po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby pisemnie na adres: biblioteka.bon@uw.edu.pl lub telefonicznie: 22 55 25 383, 22 55 24 058.

W przypadku nieobecności opiekuna ABC w BUW można skontaktować się z pracownikiem koordynującym (pon. – pt., w godzinach 8:00 – 16:00):

  • osobiście w biurze BON, które mieści się w budynku Wydz. Neofilologii (na wprost budynku BUW-u), pok. 0.070 – parter,
  • telefonicznie pod numerem: 22 55 24 058.

Więcej informacji na: https://bon.uw.edu.pl/kontakt/

Uprzejmie prosimy, aby przed każdą wizytą zapoznać się z informacjami dot. pracy BUW podanymi na stronie: https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/godziny-otwarcia