Dla kandydatów

Kandydaci niepełnosprawni, a także przewlekle chorzy zamierzający ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet Warszawski mogą zwracać się po poradę do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zamierzające podjąć studia na UW mogą wybrać dowolny kierunek studiów zgodny z ich zainteresowaniami. Uniwersytet nie wprowadza żadnych ograniczeń w wyborze studiów wynikających ze stanu zdrowia kandydata.

Zachowując standardowy sposób uczestnictwa w zajęciach, wprowadzamy takie zmiany organizacyjne, aby nie zmniejszając wymagań merytorycznych, wyrównywać szanse i możliwości studiowania osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym.

Osoby niepełnosprawne, jak wszyscy kandydaci, przechodzą postępowanie kwalifikacyjne odpowiednie dla wybranego przez siebie kierunku studiów. Szczegółowe informacje dotyczące kierunków studiów jak i kryteriów naboru znajdują się na stronie Biura Rekrutacji UW .

Uniwersytet nie wprowadza żadnych ulg lub zwolnień z egzaminów dla osób niepełnosprawnych, zapewnia jednak dostosowanie formy egzaminu zmieniając jego przebieg tak, by odpowiadało to potrzebom kandydata, wynikającym z jego niesprawności.