Zapoznajcie się z zespołem konsultantek Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Podstawowe informacje o Biurze przedstawiają nasze Konsultantki:

  • Aleksandra Rosochacka
  • Patrycja Klimczak
  • Agnieszka Bysko

(Aleksandra Rosochacka)
Dzień dobry. Jesteśmy pracowniczkami Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim, zwanego BON. Witamy Państwa serdecznie w społeczności akademickiej! Jesteśmy konsultantkami do spraw studenckich. Nazywam się Aleksandra Rosochacka,

(Agnieszka Bysko)
Agnieszka Bysko,

(Patrycja Klimczak)
Patrycja Klimczak

(Agnieszka Bysko)
Do naszego Biura zapraszamy zarówno tych z Państwa, którzy doświadczają konsekwencji swojej niepełnosprawności, jak również tych z Państwa, którzy doświadczą, lub doświadczają już jakichś długotrwałych konsekwencji choroby przewlekłej. To nie musi być niepełnosprawność udokumentowana orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

(Patrycja Klimczak)
Jeżeli na wcześniejszych etapach edukacyjnych korzystaliście Państwo z różnego rodzaju dostosowań, zapraszamy do nas i spróbujemy wdrożyć je na gruncie akademickim.

(Agnieszka Bysko)
Wśród rozwiązań, czy form wsparcia, które oferujemy, są zarówno takie, można powiedzieć, “twarde” rozwiązania, jak usługi transportowe, czy usługi tłumacza polskiego języka migowego, ale też dużo bardziej “miękkie”, subtelne jak zmiany organizacyjne, zmiany dotyczące harmonogramu zaliczeń, czy ich formy.

(Patrycja Klimczak)
To, co jest ogromie ważne, to w kontakcie z nami, możecie Państwo zawsze liczyć na poufność wszystkich informacji, które nam przekazujecie. Natomiast informacje na temat wdrożonych rozwiązań są przesyłane na Wydział.

(Agnieszka Bysko)

TWsparcie, jakie oferujemy, zawsze jest indywidualną odpowiedzią na aktualną sytuację zdrowotną studenta. To, czego nam nie wolno i czego nie robimy w trakcie dostosowania Państwa studiów, to obniżenie poziomu wymagań merytorycznych. Naszym celem jest, żeby Państwo mogli się uczyć i prezentować posiadaną wiedzę na miarę możliwości, jakie wynikają z aktualnej sytuacji zdrowotnej, tak, by ta sytuacja nie stanowiła barier i nie uniemożliwiała nabywania i prezentowania wiedzy.

(Aleksandra Rosochacka)

Jeśli więc napotkacie jakiekolwiek bariery w trakcie swojej edukacji związane z sytuacją zdrowotną, gorąco zachęcamy do bieżącego, natychmiastowego zgłaszania takich sytuacji do BON. Będziemy starali się dobrać jakieś rozwiązanie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w formie mailowej, lub telefonicznej w obecnej sytuacji.Please, contact us via e-mail or phone, according to pandemic

(Consultants together)
Zapraszamy do BON.