Formularz zgłoszenia strony internetowej jednostki UW

Zgodnie z wymogami Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych - plik pdf, podmioty publiczne zostały zobowiązane do zapewnienia pełnej dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych, oraz do zamieszczenia na swojej stronie deklaracji dostępności.

Poniższy formularz umożliwia zgłoszenie strony lub serwisu internetowego prowadzonego lub zarządzanego przez jednostkę UW do BON, który przeprowadzi audyt dostępności cyfrowej zgłoszonej strony. Na podstawie audytu BON przygotuje deklarację dostępności, która zostanie zamieszczona na Państwa stronie. W razie wykrycia błędów dostępności BON będzie się kontaktował z Państwa administratorem dostępności cyfrowej w celu ich usunięcia.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Pytania i Odpowiedzi, dodatkowe wątpliwości można zgłaszać do Jacka Rymkiewicza, j.rymkiewicz@uw.edu.pl

Informacje o podmiocie posiadającym wskazaną stronę internetową lub zarządzającym elementami tej strony internetowej

Jeżeli nie znalazłeś, dodaj jednostkę za pomocą formularza.

Informacje o stronie internetowej lub serwisie internetowym prowadzonym lub zarządzanym przez podmiot publiczny
Administrator dostępności cyfrowej

Administrator dostępności cyfrowej jest to osoba wyznaczona do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej zgłoszonej strony internetowej.

Zadaniem administratora dostępnosci cyfrowej będzie przyjmowanie zgłoszeń dotyczących barier dostępności na stronie oraz współpraca z BON w zakresie usuwania błędów dostępności wykazanych w audycie BON a także odpowiedzialność za zamieszczenie na stronie deklaracji dostępności opracowanej przez BON. Administrator dostępności cyfrowej będzie wskazany z imienia i nazwiska wraz z danymi kontaktowymi, w treści deklaracji dostępności, która zostanie zamieszczona na stronie jednostki.