Na liście dyskusyjnej Typhlos, poświęconej technologiom dla osób niewidomych, co jakiś czas pojawia się pytanie o wtyczkę do przeglądarek, która sygnalizowałaby dźwiękiem zakończenie pobierania pliku. Wtyczka tego typu jest bardzo przydatna dla wielu osób pracujących na komputerze z użyciem programu odczytu ekranu.

Z dawnych czasów, kiedy jeszcze używałem Internet Explorera pamiętam, że miał on taką funkcję. Obecne najczęściej używane przez osoby niewidome przeglądarki takie jak Google Chrome i Mozilla Firefox są jej pozbawione. Przeszukując repozytoria wtyczek dla tych przeglądarek udało mi się znaleźć dodatek, który taką funkcję realizuje. Dla obu przeglądarek wtyczka ta ma taką samą nazwę: „Download Sound” i potrafi poinformować użytkownika o zakończeniu pobierania pliku dźwiękiem, albo odpowiednim komunikatem odczytanym przez zainstalowany w systemie syntezator mowy.

Instalujemy wtyczkę „Download Sound” w przeglądarce Mozilla Firefox

Aby zainstalować wtyczkę w przeglądarce Mozilla Firefox przechodzimy do okna dodatków. W tym celu naciskamy skrót klawiszowy Ctrl+Shift+a albo rozwijamy z górnego paska menu „Narzędzia” i z wyświetlonej listy wybieramy opcję „Dodatki”. Następnie w polu edycyjnym wyszukiwarki serwisu z dodatkami wpisujemy hasło „download sound” i zatwierdzamy go naciskając klawisz Enter. W wyniku tej operacji otrzymujemy listę znalezionych w repozytorium dodatków, wśród których będzie także interesująca nas wtyczka.

(zrzut ekranu – wyniki wyszukiwania dodatków po wpisaniu frazy „download sound”)

W następnym kroku klikamy odnośnik do znalezionego dodatku „Download Sound” i przechodzimy na ekran zawierający informację na jego temat. W miejscu tym znajduje się także link umożliwiający pobranie i zainstalowanie go w naszej przeglądarce.

(zrzut ekranu – ekran z informacjami o wtyczce „Download sound”)

Żeby zainstalować dodatek, na wyświetlonym ekranie klikamy link „Dodaj do Firefoksa”.

(zrzut ekranu – ekran zawiera monit o zgodę na pobranie wtyczki)

W wyświetlonym okienku wyrażamy zgodę na pobranie oprogramowania zatwierdzając enterem przycisk „Zezwól”. Przycisk ten możemy także zatwierdzić naciskając skrót klawiszowy lewy Alt+z.

(zrzut ekranu – ekran zawiera monit o potwierdzenie dodania wtyczki do Firefoksa)

W celu dodania rozszerzenia do przeglądarki wybieramy przycisk „Dodaj” i zatwierdzamy go enterem. Przycisk ten możemy też zatwierdzić przy użyciu skrótów klawiszowego naciskając lewy Alt+d.

Po wyświetleniu komunikatu z informacją, że dodatek został dodany do Firefoksa naciskamy klawisz Enter aby zamknąć jego okno.

Konfigurujemy wtyczkę „Download Sound” w przeglądarce Mozilla Firefox

Po zainstalowaniu w przeglądarce rozszerzenia ponownie w Mozilla Firefox otwieramy ekran dodatki. Robimy to w taki sam sposób, jak to zostało opisane w poprzednim rozdziale. Następnie na liście opcji wybieramy „Rozszerzenia” a na kolejnej liście nasz dodatek o nazwie „Download Sound”. Teraz wybieramy i aktywujemy przycisk „Opcje”.

(zrzut ekranu zawierający listę zainstalowanych w przeglądarce dodatków)

(zrzut ekranu zawierający opcje ustawień dodatku „Download Sound”)

W miejscu tym możemy zmienić ustawienia dodatku, albo usunąć go z przeglądarki. Jeżeli chodzi o zmianę ustawień, to znajdziemy tu dwa przełączniki „Sound” i „Speech”, które są odpowiedzialne za wybór sposobu poinformowania nas o zakończeniu pobierania przez przeglądarkę pliku. Możemy zaznaczyć jeden z nich. Wybranie przycisku „Sound” spowoduje, że po zakończeniu pobierania pliku zostanie odegrany dźwięk. Gdy zaznaczymy przycisk „Speech” to zakończenie pobierania pliku będzie anonsowane odpowiednim komunikatem wypowiedzianym przez zainstalowany w systemie syntezator mowy.

Po wybraniu opcji „Sound” odrazu możemy zapisać zmiany zatwierdzając przycisk „Save”, natomiast zaznaczenie przełącznika „Speech” pozwala jeszcze na wprowadzenie dodatkowych ustawień. W polu „Speech Output” możemy wpisać własny polskojęzyczny komunikat zastępując nim domyślny angielskojęzyczny tekst. Pole „Voice” umożliwia nam wybranie zainstalowanego w systemie syntezatora mowy, który wypowie nasz komunikat. Musimy pamiętać o tym, ażeby język syntezatora mowy był zgodny z językiem komunikatu wpisanego do pola „Speech Output”. Wtyczka może współpracować z syntezatorami mowy zgodnymi ze standardem Microsoft API Version 5. Po dokonaniu zmian zatwierdzamy przycisk „Save”, i zapisujemy ustawienia.

Instalujemy wtyczkę „Download Sound” w przeglądarce Google Chrome

Aby zainstalować ten dodatek w przeglądarce Google Chrome otwieramy przeglądarkę i w pole adresowe wpisujemy adres https://chrome.google.com. Następnie na otwartej stronie klikamy link „Rozszerzenia” i w polu wyszukiwania wpisujemy „download sound”. Po niżej pola wyszukiwania otrzymamy podpowiedzi zbliżone do tego co wpisaliśmy. Klikamy podpowiedź najbardziej pasującą do wpisanego przez nas tekstu w naszym przypadku będzie to „download sound” i poniżej otrzymujemy informacje o dodatku wraz z przyciskiem pozwalającym na zainstalowanie go w przeglądarce.

(Zrzut ekranu – ekran zawierający wyszukaną wtyczkę „Download sound”)

Żeby dodać wtyczkę do przeglądarki klikamy przycisk „Dodaj do Chrome”.

(Zrzut ekranu – okienko instalacji dodatku)

W wyniku kliknięcia tego przycisku wyświetlone zostanie okienko instalacji dodatku zawierające informacje o uprawnieniach jakie będzie miała zainstalowana w przeglądarce wtyczka. Okienko to zawiera dwa przyciski „Anuluj” i „Dodaj rozszerzenie”. Kliknięcie przycisku „Dodaj rozszerzenie” spowoduje zainstalowanie go w przeglądarce. Po pomyślnym zakończeniu instalacji na ekranie zostanie wyświetlony komunikat „Dodano”.

(Zrzut ekranu zawierający informację o dodaniu do przeglądarki rozszerzenia)

Z tego miejsca możemy także kliknąć przycisk „Oceń” i ocenić zainstalowany dodatek.

Konfigurujemy wtyczkę „Download Sound” w przeglądarce Google Chrome

Aby skonfigurować wtyczkę „Download Sound” w menu przeglądarki rozwijamy pozycję „więcej narzędzi” i tam klikamy opcję „rozszerzenia”.

(Zrzut ekranu – ekran zawiera otwarte okno rozszerzeń)

W tym miejscu, możemy zobaczyć wszystkie zainstalowane w przeglądarce rozszerzenia, możemy je wyłączyć lub włączyć, albo je usunąć. Klikając w przycisk „Szczegóły” wyświetlimy więcej informacji o rozszerzeniu i jeżeli będzie to możliwe, to zmienimy jego ustawienia. W celu skonfigurowania wtyczki „Download Sound” klikamy umieszczony przy niej przycisk „Szczegóły”.

Aby skonfigurować nasze rozszerzenie na ekranie szczegółów klikamy przycisk „Opcje”.

(Zrzut ekranu – ekran zawiera opcje dodatku „Download Sound”)

Ekran ten zawiera dwa przełączniki „Sound” i „Speech”, które są odpowiedzialne za wybór sposobu poinformowania nas o zakończeniu pobierania przez przeglądarkę pliku. Możemy zaznaczyć jeden z nich. Wybranie przycisku „Sound” spowoduje, że po zakończeniu pobierania pliku zostanie odegrany dźwięk. Gdy zaznaczymy przycisk „Speech” to zakończenie pobierania pliku będzie anonsowane odpowiednim komunikatem wypowiedzianym przez zainstalowany w systemie syntezator mowy.

Po wybraniu opcji „Sound” odrazu możemy zapisać zmiany zatwierdzając przycisk „Save”, natomiast zaznaczenie przełącznika „Speech” pozwala jeszcze na wprowadzenie dodatkowych ustawień. W polu „Speech Output” możemy wpisać własny polskojęzyczny komunikat zastępując nim domyślny angielskojęzyczny tekst. Pole „Voice” umożliwia nam wybranie zainstalowanego w systemie syntezatora mowy, który wypowie nasz komunikat. Musimy pamiętać o tym, ażeby język syntezatora mowy był zgodny z językiem komunikatu wpisanego do pola „Speech Output”. Wtyczka może współpracować z syntezatorami mowy zgodnymi ze standardem Microsoft API Version 5. Po dokonaniu zmian zatwierdzamy przycisk „Save”, i zapisujemy ustawienia.