Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci naszej drogiej studentki – Magdaleny Narojczyk.

Pani Magdalena, pomimo swojej trudnej sytuacji zdrowotnej, która uniemożliwiała jej opuszczanie domu, z powodzeniem zdalnie realizowała wyzwania studenckie. Ukończyła studia pierwszego stopnia na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii i rozpoczęła studia drugiego stopnia na Wydziale Geografii i studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Została wyróżniona zaproszeniem do grona laureatów konkursu „Jestem z UW” http://klubabsolwentow.uw.edu.pl/jestem-z-uw/magdalena-narojczyk/

Pogrążonej w żałobie Rodzinie składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Wyszkowie, w najbliższą sobotę 26 stycznia o godzinie 13.00
w Kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny http://sanktuariumrodziny.pl/kontakt/

Pracownicy BON