Szanowni Państwo,

W ramach  projektu badawczego „Doświadczenia szkolne oraz funkcjonowanie w środowisku szkolnym młodzieży z atopowym zapaleniem skóry (AZS)” poszukujemy studentów w wieku 18-22 lat, którzy żyją z atopowym zapaleniem skóry (choroba przewlekła) i którzy byliby chętni podzielić się ze mną swoimi doświadczeniami szkolnymi. W badaniu są zaplanowane wywiady narracyjne, przeprowadzane online.
Celem projektu jest poznanie potrzeb młodzieży z AZS oraz napisanie doktoratu. Wyniki badania pozwolą na późniejsze opracowanie materiałów i praktycznych wskazówek dla szkół. Badanie to może przyczynić się więc do podniesienia jakości życia uczniów z AZS, ale też i studentów.
Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji ds. Etyki Badań Naukowych. Wszelkie zgody i klauzule informacyjne zostały opracowane we współpracy z Inspektorem Ochrony Danych UW.
AZS jest chorobą przewlekłą i poprzez swoją specyfikę oraz sposób leczenia utrudnia codzienne  funkcjonowanie człowieka żyjącego z tym schorzeniem. Postać ciężka może być również podstawą do orzeczenia niepełnosprawności.
Aby zgłosić swój udział w badaniu wystarczy napisać maila na adres:
badania_azs@uw.edu.pl można również zadzwonić albo wysłać sms na numer tel.:  721 095 483