Projekt ma na celu aktywizację zawodową oraz przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością.

Chcemy motywować do działania! Pokazać jak podjąć ten pierwszy krok, by rozpocząć swoją drogę zawodową. W ramach projektu proponujemy warsztaty coachingowe i psychoedukacyjne, zajęcia “aktywni w społeczeństwie”, indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym oraz warsztaty dla rodzin, opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnością.

Kiedy?

Projekt będzie realizowany w latach 2022 – 2024, a jego ramach zostaną zrealizowane 3 pięciomiesięczne cykle warsztatów i działań aktywizujących zawodowo i społecznie.

Trwa rekrutacja na Cykl I: sierpień — grudzień 2022.  Zgłoszenia przyjmujemy do 12 sierpnia.

Gdzie?

Zajęcia grupowe będą się odbywać w siedzibie Fundacji, przy ulicy Domaniewskiej 50A w Warszawie. Wyjątkiem będą zajęcia Aktywni w społeczeństwie, które będą realizowane w warszawskich instytucjach kultury (muzeach, teatrach, kinach itp.).

Zajęcia indywidualne będą realizowane online za pośrednictwem platformy Zoom. Dopuszczamy też możliwość odbycia zajęć stacjonarnie, po wcześniejszym uzgodniueniu z prowadzącym.

Dla kogo?

Do udziału zapraszamy osoby:

  • w wieku od 18 do 60 r.ż.,
  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,
  • bezrobotne,
  • zamieszkujące na terenie Warszawy.

Jak się zgłosić?

Pełne informacje i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie projektu w witrynie Fundacji Avalon.