W dniu 23 marca 2018 r. na posiedzeniu Komisji w składzie:

 •  prof. dr hab. Jolanta Choińska – Mika – Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia UW;
 •  Grzegorz Litwiński – Prezes Fundacji na Rzecz Studentów i Absolwentów UW „Universitatis Varsowiensis”;
 •  Paweł Wdówik – Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW;
 •  Arkadiusz Falkiewicz – Przedstawiciel Samorządu Studentów UW;

uchwalony został podział środków przeznaczonych na realizację projektów badawczych.

Decyzją komisji dofinansowanie otrzymują:

 1.  Pani  Agata Jagielska, dofinansowanie częściowe w kwocie: 16 000 zł na realizację projektu
  pt. „Zastosowanie metody ablacji laserowej ze spektrometrią mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej do badania niejednorodności próbek biologicznych i klinicznych w aspekcie rozmieszczenia pierwiastków”.
 2.  Pani Krystyna Jarosławska, dofinansowanie częściowe w kwocie: 5 000 zł na realizację projektu  pt.  „Kwerenda i prace badawcze nad szeroko zakrojoną biografią wielkiego mistrza Zakonu Szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie Ulryka von Jungingen”.
 3. Pani Ilona Mojzych dofinansowanie częściowe w kwocie: 10 000 zł na realizację projektu
  pt. „Nanocząstki złota jako nośniki potencjalnych leków w chorobach z zaburzeniami układu cholinergicznego”.
 4.  Pan Marek Śmietana dofinansowanie w kwocie: 4 700 zł na realizację projektu pt. „Stereotypy dotyczące głuchych wśród słyszących Polaków”.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie wnioski, gratulujemy laureatom i zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.