Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Poza prestiżem, jaki mamy nadzieję zyskują nagrodzone prace, laureatom przyznawane są nagrody finansowe, m.in. w kategorii rozpraw doktorskich to aż 8 tys. zł.

Serdecznie zapraszamy studentów  do udziału w Konkursie, którego szczegółowe zasady opisane zostały na stronie internetowej Funduszu – www.pfron.org.pl w zakładce O Funduszu / Konkursy / Magisterski.

Z wszelkimi pytaniami dotyczącymi regulaminu, warunków składania prac zachęcam
do kontaktowania się z Wydział Komunikacji Społecznej (tel. 22 50 55 448, pwi@pfron.org.pl)