Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych kontynuuje nabór do drugiej edycji projektu „Aktywny Absolwent” dającym szansę osobą niewidomym i słabo widzącym na znalezienie zatrudnienia.

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych, którzy ukończyli naukę maksymalnie 5 lat temu (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie)

 

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnikom oferujemy:

  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • naukę języków obcych,
  • płatne staże zawodowe,
  • doradztwo i coaching.

Zależy nam na dotarciu do  osób, które chcą pracować, lecz z uwagi na swoją niepełnosprawność, miejsce zamieszkania lub inne bariery wymagają profesjonalnego wsparcia.

Po udziale w pierwszej edycji projektu znaczna część naszych beneficjentów została zatrudniona!

Projekt skierowany jest do osób z całej Polski.

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania znajduje się tutaj

 

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255