Szanowni Państwo,

W imieniu Fundacji im. Anny Bornus informujemy, że otwarty został nabór wniosków do stypendium im. Anny Bornus.

Stypendium stanowi dar Rodziny Anny Bornus — studiującej na UW w latach 2010-2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej w dniu 6 stycznia 2013 roku. Rodzina Państwa Bornusów ufundowała wsparcie stypendialne, począwszy od roku akademickiego 2013/14.

 

Stypendium ma na celu dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta  osobistego dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową. W szczególności celem jest dofinansowanie   pomocy asystenta w czynnościach życia codziennego, w zakresie nieobjętym wsparciem BON.

 

Podstawą ubiegania się o  stypendium jest przesłanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami na adres: bon@uw.edu.pl, lub złożenie dokumentów osobiście w siedzibie BONu przy ul. Dobrej 55, lok. 00.070.  do dnia 30 listopada br.

 

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja w składzie:

  1. Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia — jako przewodniczący komisji.
  2. Przedstawiciel Fundatora.
  3. Przedstawiciel BON.

Poniżej znajduje się wzór wniosku oraz Regulamin:

Pobierz wniosek o stypendium imienia Anny Bornus w formacie DOCX

Regulamin korzystania ze stypendium imienia Anny Bornus w formacie DOCX

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.