W dniach 5-17 lipca br. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Komputerowe będą zamknięte. W tych dniach wszystkie działy BON zlokalizowane dotąd w Pałacu Kazimierzowskim zostaną przeniesione  do nowej siedziby, na parterze, w budynku Wydziału Neofilologii, przy ul. Dobrej 55 (na wprost budynku BUW-u). Od dnia 18 lipca wznowimy nasze działania w nowej lokalizacji.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o uwzględnienie przerwy w funkcjonowaniu BON.