Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji kandydatów na odpłatne praktyki absolwenckie w biurach urzędu m.st. Warszawy.
Praktyki zostały zaplanowane w terminie od dnia 1 lipca do dnia 30 września 2019 r.

Zasady odbywania praktyki określa ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2018, poz. 1244)

Cel praktyki: ułatwienie absolwentom uzyskiwania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej
Oferta skierowana jest do absolwentów szkół średnich i wyższych, którzy w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyli 30. roku życia oraz dotychczas nie odbywali praktyki absolwenckiej w Urzędzie m.st. Warszawy

Termin praktyki: 1 lipca – 30 września 2019 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00)

Miejsce odbywania praktyki: wybrane biura Urzędu m.st. Warszawy

Urząd oferuje Praktykantom:

wsparcie w uzyskaniu doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej,
zdobycie nowych umiejętności poprzez wykonywanie zadań w miejscu praktyki,
wsparcie merytoryczne opiekuna,
możliwość realizacji e-szkoleń dostępnych na miejskiej platformie e-learningowej,
wypłatę świadczenia pieniężnego za okres odbywania praktyki w wysokości 1500 zł. brutto miesięcznie,
pisemne potwierdzenie odbycia praktyki w formie zaświadczenia.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę Urzędu m.st.Warszawy.