Szanowni Państwo,

Na prośbę zespołu badawczego z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi badania nad samopoczuciem i doświadczeniami osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin w czasie pandemii COVID-19, udostępniamy link do ankiety:

https://warsawpsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_00wfK4Zq77XwLLT

Badającym bardzo zależy na poznaniu perspektywy osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, bowiem o sytuacji tej grupy społecznej w czasie pandemii wiadomo dotąd niewiele. Zidentyfikowanie najważniejszych zasobów społecznych oraz psychologicznych, pomocnych w radzeniu sobie z konsekwencjami pandemii jest ważnym wyzwaniem, mogącym przyczynić się do wypracowania bardziej skutecznych form wsparcia. W wyniku badania powstanie raport z rekomendacjami, który zostanie udostępniony wszystkim zainteresowanym. Badania poszczególnych osób są anonimowe, a wszelkie uzyskane informacje będą traktowane jako ściśle poufne i analizowane jedynie zbiorczo.