Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ś.p. Piotra Pawłowskiego, założyciela i prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja.

Pan Piotr był aktywnym dziennikarzem i działaczem społecznym, pracującym na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Swoją pracą, przez ponad 25 lat zmieniał polską rzeczywistość walcząc o prawa osób niepełnosprawnych. Swoje życie, energię i zaangażowanie poświęcił dla dobra innych. Odszedł wspaniały człowiek i nasz przyjaciel.

Wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim składają pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.