Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Elżbiety Leokadii Kuczyńskiej,

naszej wieloletniej koleżanki, zaangażowanej w adaptację materiałów dydaktycznych w naszym biurze. Pani Leokadia od ponad 30 lat zatrudniona była na Uniwersytecie Warszawskim. Mimo własnych trudności swoją pracą działała na rzecz innych.

Rodzinie i bliskim Pani Elżbiety składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Pracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego

Msza żałobna odbędzie się 3 stycznia o godz. 14.00, na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Domu Pogrzebowym — w sali A.