Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Jolanty Gajewskiej

wieloletniej wolontariuszki wspierającej Akademicką Bibliotekę Cyfrową. Przez blisko 25 lat Pani Jolanta nagrywała książki mówione oraz opracowywała skanowane zbiory. Jej praca i zaangażowanie na rzecz osób z niepełnosprawnościami wspierała i będzie wspierać studentów, którzy nie mogą korzystać z materiałów drukowanych.

Rodzinie i bliskim Pani Jolanty składamy wyrazy głębokiego współczucia
pracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami Uniwersytetu Warszawskiego