Informujemy, że w okresie wakacyjnym, biuro zmienia swoją lokalizację. Przenosimy się do nowej siedziby, która mieści się na parterze, w budynku Wydziału Neofilologii, przy ul. Dobrej 55. Przeniesione zostaną wszystkie części biura zlokalizowane dotąd w Pałacu Kazimierzowskim.

Dzięki nowemu usytuowaniu będziemy mogli zapewnić Państwu większy komfort rozmowy, a także rozwijać inne obszary naszych działań.

Będziemy szczegółowo informować o terminie przeprowadzki i związanych z nią utrudnieniach w funkcjonowaniu biura. Prosimy o wszelkie uwagi i sugestie, co do warunków, które powinny zostać spełnione, aby zmiana lokalizacji była dla Państwa  jak najmniej uciążliwa.

Jednocześnie informujemy, że przy ulicy Lipowej, przed wejściem do budynku, zostały wydzielone trzy koperty umożliwiające parkowanie osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi.