W ramach zadania przewiduje się szereg działań, w tym m.in. objęcie wsparciem grupy studentów z ASD, wsparcie ekspertów w zakresie ww. zaburzeń neurologicznych, oraz przeprowadzenie szkoleń dla dydaktyków w zakresie uniwersalnego projektowania zajęć, pozwalającego na włączenie osób z ASD, dysleksją i LD, a także z zaburzeniami psychicznymi w proces edukacji na poziomie wyższym.

Zadanie koordynuje specjalista w zakresie technik testów diagnostycznych.