Czy warto studiować? – doświadczenia studentów

Studenci, krótko o sobie

Cezary, student z niepełnosprawnością ruchową

Po zdaniu matury planowałem kontynuować naukę na studiach, ale za nim ją podjąłem, upłynęły trzy lata. Miałem duże opory, gdyż w średniej szkole pracowałem w trybie indywidualnym. Nie wiedziałem, jak będą reagować(...)

Czytaj Więcej o Studenci, krótko o sobie...