W związku z realizacją projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad finansowania” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszukuje osób, które podjęłyby się przygotowania scenariuszy lekcji.

Zadanie to polega na opracowaniu propozycji treści edukacyjnych dotyczących funkcjonowania psów przewodników jako pomocy dla osób niewidomych, skierowanych zarówno do uczniów z dysfunkcją wzroku, jak i uczniów pełnosprawnych oraz ich przekazanie resortowi edukacji narodowej do wykorzystania w odpowiednich programach nauczania. Materiały te mają służyć nauczycielowi podczas przygotowania koncepcji zajęć, mają mieć postać gotowych scenariuszy lekcji wraz z treściami, uwzględniając podział na edukację wczesnoszkolną (klasy I-III) oraz klasy IV-VIII.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Wydziałem ds. Projektów Współfinansowanych
Departament ds. Programów PFRON, tel. 225055564, www.pfron.org.pl