Szanowni Państwo!

Zapraszamy do wsparcia projektu „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną – obszar osobowościowy i emocjonalno-społeczny”. Jest on realizowany przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W ramach projektu powstają kwestionariusze psychologiczne, które po zakończeniu prac trafią do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych w Polsce i będą wykorzystywane w diagnozie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, w tym niewidomych i słabowidzących.

Państwa udział w badaniach pilotażowych jest bardzo ważny, ponieważ pomoże zweryfikować i zmodyfikować treść oraz formę narzędzi.

Do wypełnienia są 4 kwestionariusze psychologiczne. Czas potrzebny na wypełnienie jednego z nich to około 20 minut. Kwestionariusze można wypełniać i odsyłać sukcesywnie.

Uprzejmie proszę o wypełnienie i odesłanie deklaracji zgody na udział w badaniu:  BON UW Zgoda_osoba_dorosła-2  ,  drogą mailową na adres:

e.smiechowska@uksw.edu.pl

W odpowiedzi zwrotnej otrzymają Państwo kwestionariusze w formie dokumentu elektronicznego w wybranym formacie.

Z góry dziękuję za poświęcony czas i wsparcie projektu.

Z wyrazami szacunku

dr Emilia Śmiechowska-Petrovskij

Specjalista ds. opracowania narzędzi diagnostycznych