Celem badania było rozpoznanie problemów związanych ze zdalną nauką studentów i studentek UW ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i próba odpowiedzi na następujące pytania badawcze:

  • Jak osoby studiujące na UW z różnym nasileniem specyficznych trudności w uczeniu się (w tym z dysleksją) radziły sobie z nauczaniem zdalnym w semestrze letnim r. a. 2019/2020 w czasie epidemii COVID-19?
  • Jakie problemy z nauką i organizacją studiowania miały osoby studiujące na UW (w tym osoby z dysleksją) w związku z nauczaniem zdalnym w czasie epidemii COVID-19 w semestrze letnim r. a. 2019/2020?
  • Czy możemy zaobserwować różnice między osobami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się a osobami bez takich trudności w odniesieniu do nagłych zmian związanych z formą nauczania?

Dokonano analizy porównawczej wyników trzech grup: osób z diagnozą dysleksji (N = 216), osób bez formalnej diagnozy, ale zgłaszających trudności charakterystyczne dla dysleksji (N = 201) oraz osób typowo czytających (N = 216).

Raport pozwolił na sformułowanie wstępnych rekomendacji dla nauczycieli akademickich UW w zakresie planowania zajęć w trybie zdalnym w kolejnych semestrach.

Zapraszamy do lektury!

Raport do pobrania w formacie PDF

Raport do pobrania w formacie DOCX