• Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW szuka studentów UW ze spektrum autyzmu studiujących na II roku lub wyżej do czytania przygotowanych przez Centrum materiałów.
  • Zadanie będzie polegało na przeczytaniu materiałów, np. poradnika, ankiet i napisaniu nam, co o nich sądzisz.
  • Czytasz i oceniasz tylko tyle, ile chcesz i możesz!
  • Dzięki temu pomożesz nam – i swoim kolegom-studentom, którzy będą korzystać z materiałów!
  • Zgłoś się, wysyłając mail na adres mateusz.platos@psych.uw.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Projekt realizowany w oparciu o umowę nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00 zawartą pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.