Wykład poprowadzi dr Mateusz Płatos (Wydział Psychologii i Centrum Wsparcia Akademickiego BON UW), specjalista w zakresie spektrum autyzmu.

Wykład na żywo z możliwością zadawania pytań odbędzie się:

14.10.2020 – start o godz. 12:00 – na platformie Zoom – link do strony wykładu.

Ze względów technicznych w wydarzeniu może wziąć udział maksymalnie 100 osób – decyduje kolejność dołączenia do spotkania. Wykład zostanie nagrany i następnie udostępniony na stronach Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW.
Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.