Zapraszamy Was, Studentki i Studentów naszej Uczelni, do zaangażowania się w tę inicjatywę. Szczególne zaproszenie do członkostwa w Zrzeszeniu kierujemy do osób utożsamiających się jako osoby z niepełnosprawnością.

Zasadniczym celem, jaki ma Organizacja, jest reprezentowanie osób z niepełnosprawnościami studiujących na Uniwersytecie Warszawskim. Chcemy  przede wszystkim dążyć do pełnego zintegrowania osób z niepełnosprawnościami ze społecznością Uczelni, zwłaszcza pozostałymi Studentkami i Studentami.

Zrzeszenie będzie wspierać osoby z niepełnosprawnościami w rozwiązywaniu wszelkich problemów. W planach jest także organizowanie wydarzeń naukowych, kulturalnych i sportowych we współpracy z organami Uczelni.

Jeśli chciałabyś / chciałbyś dołączyć do Zrzeszenia, wypełnij do 30 listopada 2022 formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych Zrzeszenia, gdzie będą pojawiać się m.in. szczegóły dotyczące rekrutacji:

Profil zrzeszenia na facebook

instagram – szon_uw

Wszelkie pytania i pomysły dotyczące działalności Zrzeszenia prosimy kierować pod adres: szon@uw.edu.pl.

Z wyrazami szacunku
Gabriela Grzanka
prezeska SZON UW