BON od maja 2022 r. wspiera realizację projektu SCALED – Supporting Content and Language Learning Across Diversity.
Celem projektu jest przygotowanie kursu zdalnego w zakresie metod edukacji włączającej, uniwersalnego projektowania w edukacji oraz metod zwiększania dostępności procesu nauczania, treści i materiałów w kontekście kształcenia językowego oraz poprzez język (ang. EFL, CLIL, EMI).
Już niebawem udostępniony zostanie raport dobrych praktyk, który stanowi jeden z efektów wymiany doświadczeń między partnerami z Oslo Metropolitan University (OsloMet) oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Już wkrótce będziemy informować o kolejnych działaniach projektowych.

Więcej o projekcie.