Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że wnioski o stypendium dla osób z niepełnosprawnością na rok akademicki 2020/2021 będą aktywne od 23 października od godziny 16:00. Nowością jest opcja „Podpisz i złóż elektronicznie”. Wiąże się to z koniecznością wpisania kodu autoryzacyjnego, który zostanie przesłany na konto mailowe podane w systemie USOSweb. Jest to ostatni wymagany krok, pozwalający na złożenie wniosku. W tym roku nie należy dostarczać wniosków w wersji papierowej. W razie wystąpienia trudności technicznych, prosimy przesyłać zgłoszenia na adres: bon@uw.edu.pl. Składanie wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych  w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb jest możliwe do 4 listopada 2020 r. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej w sytuacji problemów technicznych do 6 listopada 2020 r., w kolejnych miesiącach roku akademickiego 2020/21 złożenie wniosku do 20. dnia każdego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.