Poradnik jest skierowany przede wszystkim do studentów ze spektrum autyzmu, którzy rozpoczynają studia na Uniwersytecie Warszawskim.

Można w nim znaleźć praktyczne informacje i porady dotyczące studiowania, informacje o usługach i wsparciu dostępnych bezpłatnie na Uniwersytecie Warszawskim, a także wywiady z konsultantami i wykładowcami.

Poradnik dostępny na stronie: Link do poradnika Autism&Uni: https://poradnik.bon.uw.edu.pl/

Zapraszamy studentów do współtworzenia poradnika – podzielenia się swoją historią (sekcja Historie studentów), a także opinią na temat prezentowanych treści w ankiecie: Ankieta na temat treści poradnika https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevHzWychXgDc_WFILmX_qY_V0UnZtxWer25sHEzqKeYDjRxQ/viewform

Wersja polska poradnika powstała w ramach projektu pt. „Uniwersytet dla wszystkich – Level up” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unii Europejskiej. Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany w oparciu o umowę zawartą między Uniwersytetem Warszawskim a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.05.00-00-A067/19-00