Uprzejmie informujemy, że wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2022/2023 będzie aktywny w systemie USOSweb od 7 października 2022 r.

Wniosek w roku akademickim 2022/2023 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Wniosek należy złożyć do 20 dnia danego miesiąca. Złożenie wniosku do 20 dnia danego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku. (Przypominamy o migracji danych ! – złożenie orzeczenia umożliwia złożenie wniosku dopiero następnego dnia).

Więcej informacji oraz opis procedury złożenia wniosku znajdą Państwo w zakładce Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.