Ustawa o dostępności cyfrowej na Uniwersytecie Warszawskim

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych – plik pdf, zobowiązuje podmioty  publiczne do zapewnienia pełnej dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami swoich stron internetowych i aplikacji mobilnych, a także do zamieszczenia na tych stronach deklaracji dostępności.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych przeprowadzi audyt dostępności oraz przygotuje deklarację dostępności do zamieszczenia na Państwa stronie. Wcześniej jednak muszą Państwo wykonać następujące działania:

  1. Zgłosić stronę lub serwis internetowy prowadzony lub zarządzany przez Państwa jednostkę poprzez formularz zamieszczony na stronie BON: https://bon.uw.edu.pl/zgloszenie-strony-uw Jeśli Państwa jednostka prowadzi kilka serwisów internetowych (mających odrębne domeny w ramach domeny .uw.edu.pl) każdą należy zgłosić odrębnie.
  2. W formularzu należy podać z imienia i nazwiska osobę, która będzie administratorem dostępności cyfrowej Państwa strony. Zadaniem administratora dostępności cyfrowej będzie przyjmowanie zgłoszeń dotyczących barier dostępności na stronie oraz współpraca z BON w zakresie usuwania błędów dostępności wykazanych w audycie BON a także odpowiedzialność za zamieszczenie na stronie deklaracji dostępności opracowanej przez BON. Administrator dostępności cyfrowej będzie wskazany z imienia i nazwiska wraz z danymi kontaktowymi, w treści deklaracji dostępności, która zostanie zamieszczona na stronie jednostki.
  3. Administrator budynku, w którym mieści się Państwa jednostka powinien opisać informacje o tym budynku poprzez odrębny formularz na stronie BON: https://bon.uw.edu.pl/zgloszenie-budynku-uw Informacje te proszę podać zgodnie z Państwa wiedzą – w dalszej perspektywie czasowej BON przeprowadzi weryfikację tych informacji w porozumieniu z administratorem budynku, o czym będziemy informować.

Informacje o dostępności architektonicznej budynku oraz wskazanie administratora dostępności cyfrowej są wymagane w deklaracji dostępności. Szczegóły, wraz z wymogami dostępności WCAG2.1, można znaleźć w ustawie o dostępności cyfrowej – plik pdf

Przykładowa deklaracja dostępności jest dostępna na stronie BON: https://bon.uw.edu.pl/deklaracja-dostepnosci

Deklaracje dostępności będą przygotowywane dla Państwa po zebraniu informacji wymienionych w punktach 1-3, najprawdopodobniej w pierwszej połowie września.

Prosimy o wypełnienie wymaganych informacji oraz na oczekiwanie na kontakt ze strony BON.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie w sprawę dostępności cyfrowej treści internetowych Uniwersytetu Warszawskiego.