Osoby ze spektrum autyzmu cały czas mogą korzystać ze wszystkich innych oferowanych przez BON form wsparcia.

Zespół CWA